bbg logotype 290x113 pixl

DIREKT
FÖRSÄLJNING

Idag levererar de flesta primärproducenter på Bjäre sina råvaror i bulk till stora grossister. 
De producenter som har egen förädling och egen gårdsbutik har i de flesta fall för låg omsättning och för höga kostnader för att själva kunna ha en effektiv marknads-föring, försäljning och distribution. Genom samverkan kan dock detta förändras.

Projektet Direktförsäljning riktar sig mot att paketera attraktiva, välsammansatta råvarukassar av primär-producenternas varor och sälja dem utan mellanled direkt till slutkonsument.
Genom de samarbetspartners som ingår i projektet finns ett brett produktutbud:  ost/mjölk, nöt/fläskkött/chark/lammkött, grönsaker i hela sin bredd, ägg/fjäderfä, bär/frukt samt dryck/must/öl.

Mål:
* Utveckla ett koncept för direktförsäljning av bygdens råvaror till slutkonsument

* Genomföra sex försäljningar av paketerade  varukassar till slutkonsument

* Genomföra en förstudie av hur en permanent saluhall för livsmedelsförsäljning och grossistförsäljning kan byggas upp