bbg logotype 290x113 pixl

UPPLEVELSE
EVENT

Upplevelseeventen handlar om att marknadsföra och bygga varumärke knutna till gårdarnas varor.
Idén är att skapa attraktiva upplevelsepaket som utgår från gårdarnas produktion & förädling och restaurangernas tillredning & servering.
Eventen generarar intäkt till gårdarna men fungerar framförallt som ”storytelling”. Det är en viktig ingrediens för att bygga relationer mellan producenter och konsumenter.

Med event som ”Gårdssafari” och ”Smakresa”  vill vi erbjuda alla att lära känna Bjäres gårdar närmare. Se odlingar & djur och följa en del av produktionen & förädlingen. 
”Food Camp” är ett nischat, unikt event för männsikor som har ett djupare intresse för mat.  Det vänder sig till dem som vill vara med från "jord till bord".

Mål: 
* Utveckla tre event (foodcamp, smakresa & gårdssafari) för mat & dryck.

* Genomföra 2 food Camp,
1 smakresa och 2 gårdssafari