bbg logotype 290x113 pixl

SKÖRDEMARKNAD

Bjäre har goda förutsättningar att skapa attraktiva matmarknader. Ambitionsnivån i projektet är att skapa ett kommersiellt koncept för marknader som inte enbart syftar till att sälja utan även till att förmedla kunskap. 

Marknaderna ska vara tillfällen att förkovra och bilda sig. Vi vill erbjuda besökarna möjlighet att få nya, förnya och/eller fördjupa kunskaper genom ex. föreläsningar, prova-på, filmvisning och exkursioner. 

Konceptet ska därför bestå av dels en traditionell marknad på en geografisk plats med utställare, försäljning av mat & dryck, provsmakning m.m. men även innehålla bildningsaktiviteter förlagda både på marknadsplatsen och runtom på Bjäre.
 

Mål:
* Utveckla en kommersiell modell för matmarknader med tydligt fokus på kunskapsförmedling

* Modellen ska omsättas i en skördemarknad i september 2018