bbg logotype 290x113 pixl

DIREKT
FÖRSÄLJNING

Idag levererar de flesta primärproducenter på Bjäre sina råvaror i bulk till stora grossister. 
De producenter som har egen förädling och egen gårdsbutik har i de flesta fall för låg omsättning och för höga kostnader för att själva kunna ha en effektiv marknads-föring, försäljning och distribution. Genom samverkan kan dock detta förändras.

Projektet Direktförsäljning riktar sig mot att paketera attraktiva, välsammansatta råvarukassar av primär-producenternas varor och sälja dem utan mellanled direkt till slutkonsument.
Genom de samarbetspartners som ingår i projektet finns ett brett produktutbud:  ost/mjölk, nöt/fläskkött/chark/lammkött, grönsaker i hela sin bredd, ägg/fjäderfä, bär/frukt samt dryck/must/öl.

Mål:

*   Paketera och inleda försäljning av primärproducenternas varor direkt till slutkonsument

* Utveckla ett koncept för direktförsäljning av bygdens råvaror till slutkonsument

* Genomföra sex försäljningar av paketerade  varukassar till slutkonsument

* Genomföra en förstudie av hur en permanent saluhall för livsmedelsförsäljning och grossistförsäljning kan byggas upp

Uppföljning: 

Vi startade projektet med att bjuda in lokala producenter/odlare/
mathantverkare till dialogmöte där vi diskuterade: nuläge, vad vill vi, hur ska vi nå dit, vad kan vi samarbeta kring och hur, ambitionsnivå, vilja, förmåga, styrkor, svagheter, strategi, förutsättningar m.m.

Flera producenter anmälde sig till att vara en del av direkt-försäljning till konsument.
Utifrån mötets idéer och tankar har vi börjat paketera, marknadsföra och sälja bygdens råvaror och förädlade produkter under namnet Tärroar.
Idén till namnet fick vi genom det franska uttrycket terroir vars innebörd uttrycker karakteristiska kvaliteter kring geografiskt ursprung, geologi, klimat, tradition och kultur. Säg ordet på ren skånska och du har Tärroar.

Vi bestämde att vid en fyra-fem tillfälle paketera säsongens råvaror i matkassar samt delta på minst en marknad. 

På utvalda dagar började vi morgonen med att åka runt till producenterna och samla in varorna.Vi paketerade dem i Tärroar-kassar och på eftermiddagen kunde de som senast dagen innan beställt kassen hämta på utvalda ställe.

Förutom råvarorna fanns i kassarna även presentation av leverantörerna och en liten beskrivning av produktens ursprung m.m. Marknadsföringen skedde genom flyers, radio-spottar, sociala medier och hemsida.

När vi utvärderade försäljningen av de första kassarna identifierade vi flera utvecklingsområde. Konsumenterna eftersökte att kunna plocka ihop sin egen matkasse utifrån en bruttolista alternativt utifrån kategorier snarare än att få en färdigkomponerad. Vi valde därför i den senaste leveransen att ha olika kassar. Ex. mejeri, chark, grönsaker o.s.v.

Det ökade försäljningen men vi förstår att ännu bättre vore en digital saluhall med en lista där man väljer fritt från. En sådan saluhall eventuellt kombinerad med en fysisk saluhall är något vi nu tittar på. Flera restauranger/caféer i närområdet efterfrågar samma tjänst.
 Vi har även fått förfrågan från väl frekventerade utflyktsmål i kommunen om att ha vagnar stående för självservice.

Hittills har vi deltagit på två marknader och ett vandringsevenemang. Marknadenrna var de av oss själva arrangerade Skördemarknaden och Pärans dag i Båstad. Vi hade ett 12 meter långt bord med säsongens råvaror och det var en succé. Både odlare och kunder uppskattade att Bjäres breda och högkvalitativa utbud fanns samlat på ett ställe. Många gav uttryck för att det borde finnas lika lättillgängligt på samma sätt under hela året.

Genom projektet har vi bildat ett brett nätverk, paketerat produkterna under namnet Tärroar, påbörjat försäljning och utvecklat direktförsäljningskonceptet.