bbg logotype 290x113 pixl

UPPLEVELSE
EVENT

Upplevelseeventen handlar om att marknadsföra och bygga varumärke knutna till gårdarnas varor.

Idén är att skapa attraktiva upplevelsepaket som utgår från gårdarnas produktion & förädling och restaurangernas tillredning & servering.

Eventen generarar intäkt till gårdarna men fungerar framförallt som ”storytelling”. Det är en viktig ingrediens för att bygga relationer mellan producenter och konsumenter.

Med event som ”Gårdssafari” och ”Smakresa”  vill vi erbjuda alla att lära känna Bjäres gårdar närmare. Se odlingar & djur och följa en del av produktionen & förädlingen. 

”Food Camp” är ett nischat, unikt event för männsikor som har ett djupare intresse för mat.  Det vänder sig till dem som vill vara med från "jord till bord".

Mål: 

*  Marknadsföra & bygga varumärke knutet till gårdarnas varor.

*     Skapa säljbara upplevelseprodukter som utgår från lantbrukens produktion och förädling samt restaurangernas matlagning och servering.

* Utveckla tre event (foodcamp, smakresa & gårdssafari) för mat & dryck.

* Genomföra 2 food Camp,
1 smakresa och 2 gårdssafari

Uppföljning:  

Vi har byggt upp ett nätverk av producenter som utöver produktion även har någon form av förädling, försäljning, möjlighet att ta emot besökare, en story att berätta, kan erbjuda en aktivitet eller provsmakning.

Vi har skapat koncept för Food-camp. Tyvärr kunde vi inte genomföra någon food camp  2018 p.g.a. att de producenter som var ryggraden i evenemanget blev förhindrade att delta. Sommarens extrema torka gjorde att deras fokus fick riktas åt annat håll. 
10-12 juni 2019 arrangerade vi en food camp som fick namnet Skånsk Gourmetsfari. Deltagarna fick varsin elcykel och på dem tog vi oss runt i Bjäres fantastiska natur. 
Under två intensiva
dygn plockade och förädlade vi råvaror och lagade fantastiska middagar
Vid varje stopp på en Bjäregård fick vi fördjupade kunskaper om råvarorna presenterade av producenterna själva.
Vi besökte ekologiska
gårdar,  deltog i djurskötsel, grönsaksskörd, lieslåtter, smörtillverkning, styckning. plockade örter, grönsaker och mycket, mycket mer.
Avslutningsvis tog vi våra insamlade råvaror från gårdarna till köket där vi tillsammans med några av Skånes namnkunniga kockar förvandlade våra råvaror till en kulinarisk upplevelse. 


 Bjäre Gårdssafari är ett annat evenemang vi vill använda oss av för att lyfta Bjäreproducerad mat.
Vi har skapat samarbete med flera producenter och provat det framarbetade konceptet vid två tillfälle. Ett tredje tillfälle fick ställas in av samma skäl som att den första food-campen inte blev av (extrema torkan).

Fyra gårdar öppnade upp sina verksamheter vid varje tillfälle. Deltagarna fick prova på att fösa kor, smaka glass, se ett modernt jordbruk, besöka en havtornsodling och mycket mer.

Vid uppföljningen från deltagarna gav flera uttryck för att de uppskattade att få en närbild av matens ursprung och dess väg till bordet. En riktig aha-upplevelse till varför vi ska handla närproducerat och en ödmjukhet för producenternas kunskaper och kärlek för sina råvaror. Smakresa är det tredje evenemanget vi utvecklat ett koncept för. 

Här besöker vi under en dag utvalda gårdar och får en inblick i livet på gården, hur råvarorna hanteras, plockar med oss hem för att på kvällen tillsammans med en av Bjäres kockar tillsammans laga och äta maten. 

Tyvärr var det för få deltagare som anmälde sig till smakresan så vi fick ställas in,  men vi hoppas på att kunna genomföra den vid senare tillfälle.