bbg logotype 290x113 pixl

UPPLEVELSE
EVENT

Upplevelseeventen handlar om att marknadsföra och bygga varumärke knutna till gårdarnas varor.

Idén är att skapa attraktiva upplevelsepaket som utgår från gårdarnas produktion & förädling och restaurangernas tillredning & servering.

Eventen generarar intäkt till gårdarna men fungerar framförallt som ”storytelling”. Det är en viktig ingrediens för att bygga relationer mellan producenter och konsumenter.

Med event som ”Gårdssafari” och ”Smakresa”  vill vi erbjuda alla att lära känna Bjäres gårdar närmare. Se odlingar & djur och följa en del av produktionen & förädlingen. 

”Food Camp” är ett nischat, unikt event för männsikor som har ett djupare intresse för mat.  Det vänder sig till dem som vill vara med från "jord till bord".

Mål: 

*  Marknadsföra & bygga varumärke knutet till gårdarnas varor.

*     Skapa säljbara upplevelseprodukter som utgår från lantbrukens produktion och förädling samt restaurangernas matlagning och servering.

* Utveckla tre event (foodcamp, smakresa & gårdssafari) för mat & dryck.

* Genomföra 2 food Camp,
1 smakresa och 2 gårdssafari

Uppföljning:  

Vi har byggt upp ett nätverk av producenter som utöver produktion även har någon form av förädling, försäljning, möjlighet att ta emot besökare, en story att berätta, kan erbjuda en aktivitet eller provsmakning.

Vi har skapat koncept för Food-camp. Tyvärr har vi inte kunnat genomföra något 2018 p.g.a. att de producenter som var ryggraden i evenemanget blev förhindrade att delta. Sommarens extrema torka gjorde att deras fokus fick riktas åt annat håll.


 Bjäre Gårdssafari och Bjäre Smakresa är de andra två evenemang vi vill använda oss av för att lyfta Bjäreproducerad mat.

Vi har genomfört en gårdssafari med mycket positivt resultat. En fick ställas in av samma skäl som att food-campen inte blev av (extrema torkan).

Fyra gårdar öppnade upp sina verksamheter under en solig söndag i september för den fulltecknade gårdssafarin. Deltagarna fick prova på att fösa kor, smaka glass, se ett modernt jordbruk och mycket mer.


 Vid uppföljningen från deltagarna gav flera uttryck för att de uppskattade att få en närbild av matens ursprung och dess väg till bordet. En riktig aha-upplevelse till varför vi ska handla närproducerat och en ödmjukhet för producenternas kunskaper och kärlek för sina råvaror.

Under våren arrangerar vi en smakresa.