bbg logotype 290x113 pixl

SKÖRDEMARKNAD

Bjäre har goda förutsättningar att skapa attraktiva matmarknader. Ambitionsnivån i projektet är att skapa ett kommersiellt koncept för marknader som inte enbart syftar till att sälja utan även till att förmedla kunskap. 

Marknaderna ska vara tillfällen att förkovra och bilda sig. Vi vill erbjuda besökarna möjlighet att få nya, förnya och/eller fördjupa kunskaper genom ex. föreläsningar, prova-på, filmvisning och exkursioner. 

Konceptet ska därför bestå av dels en traditionell marknad på en geografisk plats med utställare, försäljning av mat & dryck, provsmakning m.m. men även innehålla bildningsaktiviteter förlagda både på marknadsplatsen och runtom på Bjäre.
 

Uppföljning: 

Tredje helgen i september 2018 genomförde vi en skördemarknad på torget i Båstad.

Vi har arbetat fram ett koncept som är applicerbart för flera framtida marknader. Vi jobbade efter en modell där odlare/mathantverkare tillsammans med krögare under försommaren bjöd in till en restaurangvecka. Varje restaurang erbjöd en två-rätters meny med Bjäres råvaror i fokus.

De restauranger som deltog i restaurangveckan förband sig att delta på en årets två marknader i ett mattält. I tältet serverade de en smakprovsmeny på säsongens Bjäre-råvaror.
Under Skördehelgen serverade även restaurangerna skördemenyer.
 

Mål:

* Utveckla en kommersiell modell för matmarknader med tydligt fokus på kunskapsförmedling

* Genomföra en stor skördemarknad på Bjärehalvön

* Modellen ska omsättas i en skördemarknad i september 2018Marknaden bjöd på aktiviteter som alla synliggjorde vår stolta matproduktion. Producenter höll seminarier om ex styckning och mustning. Lantbrukare/producenter visade sina arbetsredskap, sålde och berättade om sina råvaror. Den kända kocken Frida Nilsson lagade mat av Bjäres råvaror på scenen och gav värdefulla tips och idéer.

Utvärderingen visade att alla utställare var nöjda/mycket nöjda. Av de intervjuade besökarna uppgav samtliga att de var nöjda/mycket nöjda. 
På frågan om de hade idéer och tips för kommande marknader fick vi svar som: 
önskar att det kan finnas djur
fler utställare
fler barnaktiviteter
prova på aktiviteter typ beskära fruktträd, musta